Trpimir - Proslavimo Blagdan u miru | Fundación Infinito

TRPIMIR

Ja sam pregovarač. Prodajem kestene, satove, narukvice... Jednom sam nekom prodao iglu!  Dobar sam u posredovanju u sukobima. Možete imati povjerenja u mene. Zajamčen uspjeh.

 Miguel Alejandro Serrano. Iz Valencije. 12 godina. Glumac u reklamnim filmovima, kratkim filmovima i TV-u.

TRPIMIR

Ja sam pregovarač. Prodajem kestene, satove, narukvice... Jednom sam nekom prodao iglu!  Dobar sam u posredovanju u sukobima. Možete imati povjerenja u mene. Zajamčen uspjeh.

 Miguel Alejandro Serrano. Iz Valencije. 12 godina. Glumac u reklamnim filmovima, kratkim filmovima i TV-u.